Алексе Шантића 1

тел: 022/712-522 E-mail:info@domzdravljasid.org.rs

Документи

Комисија за унапређење квалитета здравствене заштите

 

СТАТУТ ДОМА ЗДРАВЉА ШИД

 

СТРУЧНИ САВЕТ ДОМА ЗДРАВЉА ШИД

 

ПРАВИЛНИК О БЕЗБЕДЕНОСТИ И ЗДРАВЉУ НА РАДУ ДОМА ЗДРАВЉА ШИД

 

ПРАВИЛНИК О УПРАВЉАЊУ СУКОБОМ ИНТЕРЕСА У ДОМУ ЗДРАВЉА ШИД

 

ПРАВИЛНИК О УПРАВЉАЊУ ИНФЕКТИВНИМ МЕДИЦИНСКИМ ОТПАДОМ

 

ПРАВИЛНИК О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ ДОМА ЗДРАВЉА ШИД

 

ПРАВИЛНИК О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА И ЗДРАВСТВЕНИХ САРАДНИКА У ДОМУ ЗДРАВЉА ШИД

 

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊГ УЗБУЊИВАЊА

 

ПРАВИЛНИК О ОБЛИЖЕМ УРЕЂЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНИХ НАБАВКИ

 

ПОСЛОВНИ КОДЕДКС

 

КОЛЕКТИВНИ УГОВОР КОД ПОСЛОДАВЦА ДОМ ЗДРАВЉА “ШИД” 2020 -2022

ПРАВИЛНИК О СУПРОТСТАВЉАЊУ СУКОБОМ ИНТЕРЕСА У ДОМУ ЗДРАВЉА ШИД

 

План набавки за 2019. годину

 

Програм рада за 2019. годину

 

 
 
Powered by Phoca Download