Алексе Шантића 1

тел: 022/712-522 E-mail:info@domzdravljasid.org.rs

Финансијски извештаји

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ДОМА ЗДРАВЉА ШИД ЗА 2023. ГОДИНУ АНЕКС бр.1

 

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ДОМА ЗДРАВЉА ШИД ЗА 2023. ГОДИНУ АНЕКС бр.1

 

Завршни рачун ѕа 2022. годину

 

ПРИХОДИ И РАСХОДИ ЗА 2023. ГОДИНУ

 

КОРИШЋЕНИ НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА у периоду од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

 

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ДОМА ЗДРАВЉА ШИД ,,ШИД,, ЗА 2023. ГОДИНУ

 

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ДОМА ЗДРАВЉА ШИД ,,ШИД,, ЗА 2022. ГОДИНУ АНЕКС Бр.5

 

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ДОМА ЗДРАВЉА ШИД ,,ШИД,, ЗА 2022. ГОДИНУ АНЕКС Бр.4

 

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ДОМА ЗДРАВЉА ШИД ,,ШИД,, ЗА 2022. ГОДИНУ АНЕКС Бр.3

 

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ДОМА ЗДРАВЉА ШИД ,,ШИД,, ЗА 2022. ГОДИНУ АНЕКС Бр.2

 

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ДОМА ЗДРАВЉА ШИД ,,ШИД,, ЗА 2022. ГОДИНУ АНЕКС Бр.1

 

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
ДОМА ЗДРАВЉА ШИД ,,ШИД,,
ЗА 2022. ГОДИНУ
АНЕКС Бр.2

 

Измена Финансијског плана Анекс бр. 1

 

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2022.

 

Завршни рачун за 2021.

 

Анексирани финансијски план за 2020. годину

 

Финансијски план за 2021. годину

 

Завршни рачун за 2020. годину

 

ИНФОРМАЦИЈА О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА У 2020. ГОДИНИ

 

Финансијски план за 2020. годину

 

 
 
Powered by Phoca Download