О дому здравља

Дом здравља “Шид” Шид је основан 09.04.1953. године под називом Дом народног здравља у Шиду на седници среског већа и Народног одбора среза шидског.

Под називом Дом надродног здравља у Шиду, установа ради до 1974. године кад мења назив у Дом здрaвља “6. децембар”.

Године 1991. промењен је назив у садашњи Дом здравља “Шид” Шид.