Алексе Шантића 1

тел: 022/712-522 E-mail:info@domzdravljasid.org.rs

Општа документа

Комисија за Етички одбор

 

Одлука о одређивању лица за заштиту података о личности

 

План рада ДЗ Шид -2023.

 

Пословни кодекс

 

Етички кодекс

 

План стручног усавршавања ДЗ Шид

 

Стратешки план ДЗ Шид од 2022 до 2025.

 

Стратегија управљања ризиком у ДЗ Шид

 

План управљања ризицима од повреде принципа родне равноправности ДЗ Шид

 

Календар обавезне вакцинације

 

Ценовник Дома здравља Шид

 

Број и квалификациона структура запослених у ДЗ Шид

 

Информација о примљеним донацијама за 2018./2019. годину

 

 
 
Powered by Phoca Download