Алексе Шантића 1

тел: 022/712-522 E-mail:info@domzdravljasid.org.rs

Одржавања моторних возила ЈН 8/2020

Јавна набавка услуге одржавања моторних возила за Дом здравља "Шид" Шид, обликован у четири партије
ЈН 8/2020
шифра из Општих речника набавки: 50110000

 

Обавештење о закљученом уговору

 

Одлука о додели уговора - Партија 4

 

Одлука о додели уговора - Партија 1,2 и 3

 

Конкурсна документација

 

Позив за подношење понуда

 

 
 
Powered by Phoca Download