Алексе Шантића 1

тел: 022/712-522 E-mail:info@domzdravljasid.org.rs

Набавка администартивног потрошног материјала ЈН 17/2019

јавне набавке мале вредности
набавка администартивног потрошног материјала
ЈНМВ број 17/2019

 

Обавештење о закљученом уговору -Papirdol

 

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

 

Одговор Комисије за јавну набавку

 

Измене и допуне конкурсне документације 2

 

Измене и допуне конкурсне документације 1

 

Обавештење о продужењу рока

 

Измене и допуне конкурсне документације

 

Конкурсна документација

 

Позив за подношење понуда

 

 
 
Powered by Phoca Download