Алексе Шантића 1

тел: 022/712-522 E-mail:info@domzdravljasid.org.rs

Набавка стоматолошког материјала ЈН 12/2019

Јавна набавка добра – набавка стоматолошког материјала,
по партијама, у oтвореном поступку
ЈН бр. 12/2019

 

Обавештење о обустави поступка

 

Одлуке о додели уговора

 

Табела у оквиру обрасца понуде - измењена

 

Обавештење о продужењу рока

 

Измене и допуне конкурсне документације

 

Тебела у оквиру обрасца понуде

 

Конкурсна документација

 

Позив за подношење понуда

 

 
 
Powered by Phoca Download