Алексе Шантића 1

тел: 022/712-522 E-mail:info@domzdravljasid.org.rs

Санитетски материјал ЈН 15/2019

јавну набавку добра – caнитетски материјал,
у отвореном поступку
(на годишњем нивоу, односно до спровођења поступка централизованих јавних набавки од стране РФЗО)
ЈН бр. 15/2019

 

Обавештење о закљученом уговору Adoc

 

Обавештење о обустави поступка

 

Позив за подношење понуда

 

Конкурсна документација

 

 
 
Powered by Phoca Download