Алексе Шантића 1

тел: 022/712-522 E-mail:info@domzdravljasid.org.rs

Набавка енергената ЈН 19/2019

Јавна набавка ЈН 19/2019 енергената, обликованог у једној партији.

Предмет јавне набавке су енергенти – уље за ложење за потребе Дома здравља Шид, на годишњем нивоу.
Поступак се спроводи ради закључивања уговора о јавној набавци.

Ознака из општег речника набавке је 09000000. Процењена вредност ЈН је 4.400.000,00 дин без ПДВ –а.

 

Обавештење о закљученом уговору Miletic

 

Одлука о додели уговора П1

 

Конкурсна документација

 

Позив за подношење понуда

 

 
 
Powered by Phoca Download