Алексе Шантића 1

тел: 022/712-522 E-mail:info@domzdravljasid.org.rs

Јавна набавка – игле за пен шприц ЈН БР 11/2019

ЈАВНА НАБАВКА БР 11/2019

- ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК-
Јавна набавка – игле за пен шприц
по партијама

 

Обавештење о закљученом уговору Sinofarm

 

Одлука о додели уговора Sinofarm

 

Измене и допуне конкурсне документације

 

Конкурсна документација

 

Позив за подношење понуда

 

 
 
Powered by Phoca Download