Алексе Шантића 1

тел: 022/712-522 E-mail:info@domzdravljasid.org.rs

Набавка резервних делова ЈН 3/2019

Јавну набавка резервних делова и моторних уља за Дом здравља "Шид" Шид, обликован у девет партија

ЈН 3/2019

шифра из Општих речника набавки: 34000000

 

Обавештење о закљученом уговору ПОЉОАУТО

 

Одлука о додели уговора ПОЉОАУТО

 

ОДЛУКУ ОСТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЗА ПАРТИЈЕ 3, 4, 7 И 8 БРОЈ 05-736/1

 

ОДЛУКУ О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА БРОЈ 05-704/3

 

Одлука о обустави поступка

 

Одлука о додели уговора ГАЗЕЛА

 

Конкурсна документација

 

Позив за подношење понуда

 

 
 
Powered by Phoca Download