Алексе Шантића 1

тел: 022/712-522 E-mail:info@domzdravljasid.org.rs

Набавка РТГ материјала ЈН 16/2018

Јавна набавка добра –  набавка РТГ материјала,
 у отвореном поступку
(на годишњем нивоу, односно до спровођења поступка централизованих јавних набавки од стране РФЗО)
ЈН бр.16/2018

 

Обавештење о закљученом уговору ECOTRADE BG

 

Обавештење о закљученом уговору Veltas

 

Одлука о додели уговора ЕКОТРЕЈД партија 2

 

Одлука о додели уговора ВЕЛИТАС партија 1

 

Конкурсна документација

 

Позив за подношење понуда

 

 
 
Powered by Phoca Download