Алексе Шантића 1

тел: 022/712-522 E-mail:info@domzdravljasid.org.rs

Материјал за зубну технику ЈН 18/2018

Јавна набавка добра –  набавка материјала за зубну технику, у отвореном поступку
(на годишњем нивоу, односно до спровођења поступка централизованих јавних набавки од стране РФЗО)
ЈН бр. 18/2018

 

Обавештење о закљученом уговору Neo yu dent

 

Одлука о додели уговора

 

Конкурсна документација

 

Позив за подношење понуда

 

 
 
Powered by Phoca Download