Алексе Шантића 1

тел: 022/712-522 E-mail:info@domzdravljasid.org.rs

Набавка стоматолошког материјала ЈН 12/2018

Јавна набавка
број:12/2018
-Набавка стоматолошког материјала-

 

Обавештење о обустави

 

Одлука о обустави поступка јавне набавке

 

Одлука о доделу уговора VETMETAL

 

Одлука о доделу уговора NEOYUDENT

 

Одлука о доделу уговора MEDICOM

 

Табела у оквиру обрасца понуде партија 5,6 и 18

 

Табела у оквиру обрасца понуде партија 14

 

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

 

Измене и допуне конкурсне документације 3

 

Измене и допуне конкурсне документације 2

 

Табела у оквиру обрасца понуде

 

Измене и допуне конкурсне документације

 

Конкурсна документација

 

Позив за подношење понуда

 

 
 
Powered by Phoca Download