Алексе Шантића 1

тел: 022/712-522 E-mail:info@domzdravljasid.org.rs

Набавка лабораторијског материјала ЈН 6/2018

Јавна набавка добра –  набавка лабораторијског материјала,
по партијама, на годишњем нивоу
 у отвореном поступку
ЈН бр. 6/2018

 

Обавештење о закљученом уговору Neomedica

 

Обавештење о закљученом уговору Yunicom

 

Обавештење о закљученом уговору Interlab

 

Обавештење о закљученом уговору Layon

 

Обавештење о закљученом уговору Superlab

 

Одлука о додели уговора Yunyucom

 

Одлука о додели уговора Superlab

 

Одлука о додели уговора Neomedica

 

Одлука о додели уговора Layon

 

Одлука о додели уговора Interlab exim

 

Обавештење о закљученом уговору TT Medik

 

Обавештење о закљученом уговору BIOTEC

 

Измене конкурсне документације

 

Конкурсна документација

 

Позив за подношење понуда

 

 
 
Powered by Phoca Download