Алексе Шантића 1

тел: 022/712-522 E-mail:info@domzdravljasid.org.rs

Одржавање моторних возила ЈН 8/2018

ЈАВНА НАБАВКА – набавка услуга одржавања моторних возила за потребе Дома здравља „Шид“ на годишњем нивоу


ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ЈАВНА НАБАВКА бр. 8/2018

 

Обавештење о закљученом уговору партије 1,2 и 3

 

Одлука о додели уговора POLJOAUTO

 

Конкурсна документација

 

Позив за подношење понуда

 

 
 
Powered by Phoca Download