Алексе Шантића 1

тел: 022/712-522 E-mail:info@domzdravljasid.org.rs

Услуге одржавања и поправке санитетских возила ЈН 8/2017

ЈАВНА НАБАВКА – набавка услуга одржавања моторних возила за потребе Дома здравља
„Шид“ на годишњем нивоу

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈАВНА НАБАВКА бр. 8/2017

 

Одлука о додели уговора Партија број 1, 2 и 3

 

Конкурсна документација

 

Позив за подношење понуда

 

 
 
Powered by Phoca Download