Алексе Шантића 1

тел: 022/712-522 E-mail:info@domzdravljasid.org.rs
Up

Финансијски извештаји

ПРИХОДИ И РАСХОДИ ЗА 2023. ГОДИНУ

 

КОРИШЋЕНИ НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА у периоду од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

 

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ДОМА ЗДРАВЉА ШИД ,,ШИД,, ЗА 2023. ГОДИНУ

 

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ДОМА ЗДРАВЉА ШИД ,,ШИД,, ЗА 2022. ГОДИНУ АНЕКС Бр.5

 

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ДОМА ЗДРАВЉА ШИД ,,ШИД,, ЗА 2022. ГОДИНУ АНЕКС Бр.4

 

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ДОМА ЗДРАВЉА ШИД ,,ШИД,, ЗА 2022. ГОДИНУ АНЕКС Бр.3

 

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ДОМА ЗДРАВЉА ШИД ,,ШИД,, ЗА 2022. ГОДИНУ АНЕКС Бр.2

 

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ДОМА ЗДРАВЉА ШИД ,,ШИД,, ЗА 2022. ГОДИНУ АНЕКС Бр.1

 

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
ДОМА ЗДРАВЉА ШИД ,,ШИД,,
ЗА 2022. ГОДИНУ
АНЕКС Бр.2

 

Завршни рачун за 2021.

 

Измена Финансијског плана Анекс бр. 1

 

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2022.

 

Завршни рачун за 2020. годину

 

Финансијски план за 2019. годину

 

Анексирани финансијски план за 2020. годину

 

Финансијски план за 2020. годину

 

Финансијски план за 2021. годину

 

Завршни рачун за 2019. годину

 

ИНФОРМАЦИЈА О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА У 2020. ГОДИНИ

 

Дванаестомесечни извештај о пословању за 2018. годину

 

 
 
Powered by Phoca Download