Алексе Шантића 1

тел: 022/712-522 E-mail:info@domzdravljasid.org.rs

Медицина рада

ДИСПАНЗЕР МЕДИЦИНЕ РАДАМедицина рада је организована као Диспанзер за превентивно – куративну здравствену заштиту радника. Радно време је од 07 – 19 часова од понедељка до петка.


У медицини рада запослено је -- радника.Од тога су: -- специјалисте медицине рада, -- лекара опште праксе, -- психолог, -- више медицинске сестре, -- медицинских сестара и -- административни радник.


 
 ОПРЕМА

Поседујемо следеће апарате за функционалну дијагностику: ЕКГ, спирометар, оторајтер, аудиометар. Сви апарати су портабилни за прегледе који се обављају на терену.
Такође одређујемо телесну висину, телесну тежину, обим појединих делова тела као и калоријски тест.
 

У раду са пацијентима трудимо се радити на унапређењу здравља индивидуалним приступом. Превентивно деловање је саставни део нашег рада. За сваког корисника наших услуга има довољно времена и стрпљења. Обими прегледа и поједини лекови у неким случајевима су законом одређени, али ми чинимо најбоље за оне који затраже наше услуге.

У савременом пословном свету послодавци често захтевају детаљан извештај о стању својих запослених и при чему је веома важно штитити приватност појединца, што ми и чинимо.УСЛУГЕ


Претходни прегледи за запошљавање
прегледи са посебним условима / законска је ОБАВЕЗА обавити претходни преглед за послове са посебним условима рада
прегледи без посебних услова / препоручује се сваком јер радника и послодавца штити од евентуалног несклада између могућности појединца и захтева радног места
Периодични прегледи / законска ОБАВЕЗА која уједно даје могућност послодавцу да правилно располаже с кадром и прати укупно здравствено стање запослених. Ова врста прегледа која се у правилним временским раздобљима понавља пружа сваком појединцу увид у стварно стање те превенцију болести везане за рад.
Прегледи возача
Обављају се прегледи кандидата и возача за А, Б, Ц, Е, Д и Ф категорију
аматера
професионалаца
Систематски прегледи су прегледи који дају увид у опште здравствено стање и препоручују се послодавцима за праћење општег здравственог стања запослених и за праћење хроничних и дегенеративних обољења.
Прегледи за професионалну оријентацију и селекцију – одабрати позив у складу са здравственим могућностима
Прегледи за професионалну селекцију и преквалификацију у сарадњи са Тржиштем рада
Учествујемо у процени ризика на радном месту и радној околини
Обављамо послове оспособљавања запослених за пружање прве помоћи
Вршимо анализу повреда на раду, професионалних обољења и болести у вези са радом
Консултантске услуге – консултације за оцену радне способности и све остале из области медицине рада обухваћене законом
Прегледи у циљу унапређења здравља, дијагностике и лечења
 

У складу са законском регулативом у медицини рада су извршене организационе промене.

Радно активно становништво општине Шид у циљу унапредјења здравља, дијагностике и лечења може да се определи за свог изабраног лекара.