finansijski
konkursi
javne-nabavke
formulari
Аутор Дом здравља Шид Категорија: Конкурси
Објављено 04 July 2013
Штампа

ДОМ ЗДРАВЉА “ШИД” ШИД
Дана: 03.07.2013.
Број: 05-928/2Предмет: Обавештење понуђачима са којима ће се вршити преговарање за јавну набавку лекова  за Апотеку Дома здравља "Шид" Шид, који се прописују на лекарски рецепт осигураним лицима Републичког фонда за здравствено осигурање ЈН број 5/2013, по партијама, у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда


На основу извршене стручне оцене понуда понуђача, Комисија је констатовала да су понуде следећих понуђача прихватљиве и да ће се са њима вршити преговарање заказано за 05.07.2013. године у 10,00 часова у просторијама Дома здравља “Шид” у Шиду, Алексе Шантића 1: PHOENIX PHARMA d.o.o.за партије број:

1-25, 27-34, 36-54, 57-59, 61-68, 70-75, 77-80, 82-98, 100-108, 111-116, 118-147, 149-181, 183-208, 210-237, 239-242, 244-247, 249, 251-267, 269-320, 322-328, 330-337, 340-341, 343-370, 372-377, 379, 381-389, 392-401, 403-424, 428-431, 433-434, 436-437, 439, 442-443, 446-461, 466-471, 473-475, 477-547, 549-561, 565-574, 576-596, 598-602;

 MEDICOM D.O.O.за партије број:

1-2, 6-7, 9-11, 13-16, 18-19, 22-24, 31-34, 41-47, 49-56, 61-68, 70, 76, 82, 86-88, 91, 100-102, 104-105, 118-123, 125-127, 130-134, 137-141, 143, 145-146, 156-161, 164-165, 167-173, 178, 183, 193-195, 200, 203-204, 216-217, 220-228, 234-236, 238, 241, 251, 255-265, 267, 272-278, 281-283, 285-287, 290, 294-295, 297-301, 304-306, 309-313, 318-320, 325-329, 339-241, 345, 353-356, 359-360, 364-367, 373-374, 382, 386-389, 392-393, 399-401, 403-406, 408-410, 414, 416, 429, 436, 439, 442-443, 446-448, 451-452, 455, 459, 460-461, 470-471, 477, 481-482, 485-495, 497-502, 504-507, 514, 518-523, 526-528, 531-535, 536, 542-544, 545, 550, 558, 565, 573-574, +583-587, 589-595;

VEGA d.o.o.за партије број:

1-7, 9-11, 13-24, 27-28, 31-34, 36-38, 40, 42, 44, 46-47, 49-56, 61-68, 70-71, 74-80, 86-91, 100-102, 104-108, 112-113, 118-138, 140-141, 143-147, 149, 153-154, 156-163, 165, 167-168, 171-178, 180-181, 183-187, 189-191, 193-195, 197-198, 200, 202-209, 212-214, 216, 219, 221-238, 240, 241, 251-265, 267, 271-278, 280-282, 285-287, 294-295, 297-306, 308-315, 322-329, 333-337, 340-350, 352-357, 359-370, 372-377, 382-383, 387-389, 392-401, 403-406, 408-410, 414, 416, 420-421, 431, 436, 439, 442-443, 446-453, 455-456, 459-461, 466-468, 470-471, 473-475, 477, 479-495, 497-502, 504-509, 513-523, 525-528, 532-536, 539-540, 542-545, 547, 551-556, 558, 560, 565, 566, 568, 573, 578, 583-587, 589-595, 598-603;

ACTERRNA doo, за партије број:

209, 607, 608;

 HEMOFARM A.D., за партије број:

7, 13, 18, 31-34, 41-47, 55-56, 61-65, 70, 76, 81-82, 86-88, 100-102, 119-120, 125-127, 134, 139-140, 143, 147, 149-150, 158-159, 164-165, 167-168, 171, 183, 193-195, 200, 203-204, 217, 220, 238-239, 255, 268-271, 273-274, 283-285, 287, 295-297, 303-304, 318-321, 325-329, 340-341, 354-357, 359-360, 370, 382, 384-385, 388-401, 429-430, 444-445, 461, 470-471, 481-482, 488-489, 504-507, 526-528, 531-532, 550, 573-574, 592-593, 595;

ERMA DOO, за партије број:

3, 6, 8, 14-16, 19-21, 27-30, 35-40, 48, 50, 57-60, 71, 74, 79-80, 92-98, 104-105, 114-116, 118, 121, 128-129, 132, 135-138, 142, 152-153, 155, 162-163, 166, 169-170, 172-174, 176-179, 184-187, 192, 202, 205-208, 210-215, 221-222, 232-236, 241, 251, 253, 266, 272, 275-277, 281-282, 288-289, 298-301, 307-308, 312, 314-317, 322-324, 330-334, 242-345, 358, 361, 367, 371, 373-377, 379-381, 386-387, 392-393, 397-398, 403-405, 407, 409-410, 414-415, 417-424, 431, 437-439, 447-448, 453, 456-460, 466-468, 472-474, 476-480, 485-487, 496-497, 502-503, 510-512, 514-525, 529-530, 535-536, 544-547, 549, 551-554, 557, 562-563, 565-567, 569, 577-587, 589, 596, 597

За партије број 26, 69, 99, 109, 117, 148, 182, 243, 248, 390, 391, 402, 432, 440, 441, 462, 463, 464, 465, 548, 575, 604, 605 и 606 нема поднетих понуда, па из тог разлога не учествује у преговарању. KOMИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕДОСТАВИТИ:
1.  на емаил адресе наведених понуђача

2.     Портал Јавних набавки
3.     сајт Дома здравља Шид

 

Тренутна страница:   НасловнаКонкурсиОбавештење понуђачима за јавну набавку лекова